Gniedziuk


Ur. 18 II 1900 w Koleśnikach, pow. grzecki, s. Aleksandra i Anny z Ochockich. Po uk. Gim. Klasycznego wstąpił ochotniczo do 1 puł. krechowieckich i brał udział w woj. 1920. Następ. służył w 1 psk w Ostrowii Maz. (w 1922), późn. w Garwolinie, m.in. w Drużynie D-cy Pułku. Rozkazem pułkowym nr 258 z 20 XI 1925 wyznaczony  został  na instruktora jazdy w Hufcu Konnym w gim. w Garwolinie. 30 VI 1927 odszedł do pospolitego ruszenia w stopniu wachmistrza zaw. Niedługo późn. awansował na ppor. rez. i rozkazem Dz. Pers. m 11 z 1928 otrzymał przydział do 1 psk. W 1929 uk. Kurs Oficerów Rez. Kaw. w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W nast. 1. działał w OSP w Garwolinie. W 1. 1934-1938 naczelnik straży, inicjator utworzenia w 1935 orkiestry dętej OSP.

W okresie okupacji pod ps. „Ataman" i „Ochocki" organizator i d-ca „Samodzielnego Batalionu Śmierci Ziemi Garwolińskiej". Oddz. ten działał w Garwolinie i sąsiednich wioskach, m.in. w Woli Rębkowskiej, Leszczynach i Budach Uśniackich. Bazował na kadrach ZS i OSP. Adiutantem był Roman Nowak, absolwent Szk. Podoficerskiej Małoletnich, pochodzący z Radomia. Jednym z d-ców niższego szczebla (drużyny?, plut.?) był Hemyk Poszytek z Leszczyn (zginął w 1944). W 1942 ppor. „Ataman" razem z podległymi ludźmi wszedł w skład Organizacji Wojskowej - Kadry Bezpieczeństwa, nast. związał się z Ruchem „Miecz i Pług". W 1943 wszedł w skład AK Obwodu „Gołąb"- Garwolin. 30 IX 1943 referat VI Sztabu Ob wodu informował: „Ostatnio zgłosiła się (do PZP - wzrost autorytetu) licz­niejsza grupa w tut. terenie w liczbie ok. 250 ludzi, którzy długi czas pozostawali dziko, przeszli przez KB, przed kilkoma miesiącami nawiązali kontakt z »Pługiem i Mieczem« jednakże obecnie oderwała się ta grupa stamtąd i chce włączyć się w szeregi PZP. Urzędujący obecnie kdt tej grupy oświadczył, że stwierdził w terenie, że jedynie tu widzi właściwą pracę". Przysięgę organizacyjną „Ochocki" złożył w Woli Rębkowskiej k. Garwolina. Według niepotwierdzonej informacji w KB awansował na kpt. Po woj. ponownie działał w OSP, od 31 VIII 1947 do 4 III 1951 pełnił funkcję naczelnika.

Po odejściu ze służby zaw. pracował do 1939 jako kasjer w Magistracie w Garwolinie. 26 X 1925 zawarł związek małż. z Zuzanną Marianną Koroną. Zm. 22 I 1968 w Garwolinie.


AAN, 203/ X-69, k. 28, Sprawozdanie informacyjne za mc wrzesień 1943, Gołąb 30.IX.1943; Garwolin. Dzieje; Z. Gnat-Wieteska, AK Obwód ,,Gołąb", s. 29, 58-59, 169-170, 177.

(autor Zbigniew GNAT-WIETESKA)