KAPICA Andrzej


Ur. w Raducinie (pow. zamojski) jako s. Szczepana i Ludwiki z d. Krawczyk. W okresie międzywojennym przybył do Garwolina i pracował jako naucz. W czasie II woj. świat. wg Lucjana Poryckiego, powołującego się na informację d-cy pow. NSZ Józefa Łozińskiego, K. był skarbnikiem pow. NSZ. Brak źródeł nie potwierdza, ale też nie zaprzecza tej informacji. Z kolei wg informacji zawartych w charakterystykach działaczy PK SD i relacji wnuka Piotra, K. był więźniem Pawiaka w W. Po zwolnieniu z tego niem. więzienia powrócił do Garwolina.

Po zakończeniu działań wojennych pracował jako naucz. w Szk. Podst. nr 1 w Garwolinie (uczył techniki) i przez pewien czas prowadził zakład fotograficzny. W końcu l. 40. radny MRN w tym mieście, przew. komisji oświatowej, działał w ZNP (sekretarz oddziału). W SD czł. zarządu instancji pow. w Garwolinie (nr legitymacji 15213), następnie wiceprzew. i przew. Jako działacz tego ugrupowania opowiadał się za rozwojem rzemiosła i wolnego handlu, a także wzmocnieniem pozycji SD w ramach pracy w FJN. W czasie Zjazdu Delegatów WK SD w 1957 skrytykował politykę prowadzoną w czasach stalinowskich, zabiegał o rozwój infrastruktury Garwolina i inwestycje na terenie pow. garwolińskiego. W 1968 w trakcie obrad Prezydium WK SD domagał się obszernych informacji na temat polskiej interwencji w Czechosłowacji. W 1975 po zmianach administracyjnych i zniesieniu pow. został powołany na stanowisko sekretarza KM SD w Garwolinie.

Ż. K. Anna (1910-1983) była wieloletnią naucz., w czasie okupacji zaangażowaną w pracę w TON. K. miał dwoje dzieci: s. Janusza i c. Bożysławę - śpiewaczkę operową.

Zm. w Garwolinie. Pochowany na miejscowym cm.

 

Gnat-Wieteska Z., Armia Krajowa Obwód „Gołąb” - Garwolin, Pruszków 1997, s. 177; AIPN Stronnictwo Demokratyczne w powiecie garwolińskim, sygn. 0255/04; charakterystyki działaczy PK SD w Garwolinie; AAN Protokoły Zjazdów Delegatów WK SD w W. III 1957 - IV 1959, sygn. 739; SD w woj. siedleckim 1975-1986, sygn. 2/1354; Relacja ustna P. Kapicy z d. 3 XII 2012.

(autor Michał KALBARCZYK)