LATEK Barbara


Ur. się 15 III 1949 w m. Mariampol k. Leśnej Podl. w rodzinie Bronisława Wyrzykowskiego i Heleny z d. Sawczuk. Uczyła się w Szk. Ćwiczeń przy Lic. Pedagogicznym im. Stanisława Staszica w Leśnej Podl. Po jej ukończeniu w VI 1963, zdała egzamin wstępny i rozpoczęła naukę w zawodzie naucz. we wspomnianym zakładzie kształcenia naucz. na płd. Podl. W czasie nauki w lic. należała do szk. koła sportowego, reprezentując szk. w konkurencjach biegowych, należała do drużyny harcerskiej i chóru szk. Po zdaniu egzaminu dojrzałości 3 VI 1966 (Matura XLI) i zdobyciu uprawnień naucz. szkolnictwa podstawowego pierwszą pracę w zawodzie podjęła w Szk. Podst. w Bohukałach. Jako naucz. kontraktowy, a następnie mianowany uczyła historii, chemii oraz ze szczególnym upodobaniem wychowania fizycznego. Zorganizowała i prowadziła drużynę zuchową oraz koło PTTK. Zainicjowała imprezy krajoznawczo-turystyczne poprzez organizację biwaków, obozów, rajdów pieszych i rowerowych w tzw. pasie nadbużańskim.

W szk. była odpowiedzialna za zabezpieczenie artystyczne oficjalnych uroczystości szkolnych, rocznic narodowych. Była autorką wielu scenariuszy imprez poetycko-muzycznych z zaimprowizowanym zespołem szkolnym. Charakteryzowana jako „energiczna i zdyscyplinowana i pełna pomysłów” cieszyła się popularnością wśród dzieci i młodzieży. Od 1 IX 1975 na własną prośbę została przeniesiona do Zbiorczej Szk. Gminnej w Janowie Podl. Uczyła wychowania plastycznego w klasach II i III, jęz. pol., zajęć praktyczno-technicznych i wychowania fizycznego. Prowadziła Szkolne Koło Sportowe (SKS) i koło turystyczno-krajoznawcze. Kontynuowała organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych, wyjazdów do teatrów, na wystawy. Sprawowała opiekę nad sprzętem sportowym będącym w dyspozycji szk. oraz nad uczniami, pochodzących z rodzin patologicznych.

Podnosząc formalne wykształcenie w systemie zaocznym ukończyła studia na kierunku wychowanie fizyczne, broniąc 18 VI 1980 pracę magisterską na Akad. Wychowania Fizycznego w W. Ukończyła też nauczanie początkowe-matematyki w ramach Nauczycielskiego Uniw. Radiowo-Telewizyjnego. Przez l. 80. i 90. uczyła przeważnie wychowania fizycznego w Lic. Ogólnokształcącym, Technikum Odzieżowym, Technikum Mechanicznym i w Zasadniczej Szk. Zawodowej w Janowie Podl. Prowadziła z dużym powodzeniem zajęcia w ramach SKS i sprawowała wychowawstwo klasowe. Praca jej była przez zwierzchnie władze określana jako „wyróżniająca”. W XI 2000 została naucz. mianowanym. Zapalona turystka i miłośniczka krajoznawstwa organizowała wycieczki po Polsce, na ile pozwalał jej stan zdrowia. W wolnym czasie lubiła czytać literaturę przygodową i pracę na działce. W stan spoczynku przeszła po 35 l. pracy 31 VIII 2003. Przez kilka lat „walczyła” z nieuleczalną chorobą.

Odznaczona była Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN. Była wielokrotnie Laureatką Nagrody Dyr. Zespołu Szkół w 1981, 1986, 1990, 1994, 1998, 2001 r.

Zm. 17 XI 2005 w B. Podl. Pochowana została zgodnie z życzeniem, na cm. par. rzymskokatolickiej w Leśnej Podl. Zamężna od IX 1973 z Leszkiem Janem Latkiem, miała s. Radosława (ur. 1976) i c. Anetę (ur. 1980).


Sroka J
., Leśniacy. Zakład Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podl. 1916-70, B. Podl. 1990, s. 428-9; 50 lat szkół średnich w Janowie Podl. 1945-95, oprac. L. Latek, projekt M. Maciejewicz, Janów Podl. 1995 s. 22-3; Dubisz J., Historia szkół średnich w Janowie Podl. 1945-2005, Janów Podl. 2005, s. 22,32, 142, 147-8; Arch. Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podl., Teka akt osobowych Latek – Wyrzykowska Barbara sygn. 21 bp.

(autor Tomasz DEMIDOWICZ)