KLEIN Adela


Ur. się 14 I 1892 w S. Rodzicami byli Krystian i Natalia Lodwichowie, potomkowie "nadbużańskich olędrów", wyznania ewangelicko-augsburskiego. Ukończyła siedmioletnie ros. gim. żeńskie w S. oraz klasę ósmą - uzupełniającą w żeńskim gim. w Brześciu i uzyskała uprawnienia naucz. domowej. W l. 1911-3 pracowała w 2-klasowej szk. w Izabelinie, w pow. wołkowyskim gub. grodzieńskiej. Od IX 1913 r. była naucz. w szk. w Kamieńcu niedaleko Wodyń. W l. 1915-6 pracowała w prywatnej szk. elementarnej Leona Kozłowskiego w S. We IX 1917 rozpoczęła pracę w nowo utworzonej Szk. Powsz. nr 3. Przepracowała w niej aż 48 lat ucząc przyr., geografii i biologii. W 1924 r. ukończyła roczny Wyż. Kurs Nauczycielski w W.

Od 1929 r. związana była z Ligą Ochrony Przyrody (LOP): jako jej czł., opiekun szkolnego kółka, prezes siedleckiego oddz. LOP (w l. 1958-64). 3 IV 1929 założyła w szk. Kółko Miłośników Przyrody LOP, którym opiekowała się przez 33 lata. Było to jedno z pierwszych w Polsce i najdłużej działające bez żadnej przerwy szk. kółko. Dzięki swojej opiekunce kółko utrzymywało kontakt z Oddz. Krakowskim LOP: z prof. Władysławem Szaferem, Bohdanem Dyakowskim i Jadwigą Dyakowską. Były to osoby niezwykle zasłużone dla ochrony przyrody w Polsce. Siedlecka młodzież otrzymywała liczne i cenne upominki książkowe z Kr., a także ukierunkowanie swojej aktywności. Przez dziesięciolecia pracy jako naucz. i opiekun kółka K. wychowała w duchu poszanowaniu przyr. kilka pokoleń młodzieży. Działała również społ. na rzecz przyr. M. i okolic. Za swoją postawę i pracę dla przyr. została odznaczona w 1956 r. Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1964 r. otrzymała Złotą Odznakę Hon. LOP.

Zm. 8 VIII 1978 w Węgrowie. W 1935 r. wyszła za mąż za Witolda Kleina, urzędnika banku pol., wdowca po zmarłej swojej siostrze Otylii. W 1938 r. małż. przerwała tragiczna śmierć męża.


Obrębska M
., Wychowawczyni miłośników przyrody. O Adeli Klein, nauczycielce Szk. Powsz. nr 3 w S., Bibl. Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w S., S. 2015; Dyakowska J., W przededniu jubileuszu Koła Miłośników Przyrody przy Szk. Podst. im. T. Kościuszki w S., „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 1948, nr 7-8; Dyakowska J., XX-lecie Kółka Miłośników Przyrody im. Bohdana Dyakowskiego w 3 Szk. Powsz. im. Tadeusza Kościuszki w S., „Orli Lot” 1949, nr 7; Klein A., 20-lecie Koła Ochrony Przyrody w Szk. Podst. w S., „Biologia w Szkole” 1951, nr 2; Arch. Delegatury Siedleckiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, sygn. K 40, 11/146, Kleinowa Adela - teczka osobowa założona 15 VI 1952; Bibl. Gim. nr 3 w S. Album ze zdjęciami wykonany przez Helenę Ryszkowską i podarowany przez nią szk. z okazji zbliżającej się rocznicy 50-lecia Szk. Podst. nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w S.

(autor Maria OBRĘBSKA)