Ur. w d. 22 IV 1937 r. we wsi Jagodnem gm. Garwolin jako s. Romana i Heleny z d. Zielińskiej. Uk. szk. powsz. w Michałówce, nast. LO w Garwolinie. Służbę wojsk. odbywał w jednostce wojsk. łączności. Studiował zaocznie ekonomię w Szk. Gł. Planowania i Statystyki (ob. Szk. Gł. Handlowa), ale studiów tych nie uk.

P. przez wiele l. pracował w spółdz., najdłużej w Pow. Związku Gmin. Spółdz. W Garwolinie. Był działaczem ruchu lud., należał do ZSL, a nast. do PSL. Już w młodości interesował się historią, szczególnie historią regionalną i historią ruchu lud. Rozwijał swoje zainteresowania, które z czasem zmieniły się w badania nauk. W wyniku badań nauk. napisał Konspiracyjny ruch ludowy w powiecie garwolińskim 1939-1945, W. 1999. Kolejną publikacją była monografia Historia Ruchu Ludowego w powiecie garwolińskim w latach 1864-1949, W. 2001. Był autorem biografii starosty siedleckiego Zdzisława Maćkowskiego Od Legionów do Batalionów: pułkownik Zdzisław Maćkowski 1895-1941; Był też współautorem książki 80 lat Szkoły Rolniczej w Miętnem 1924-2004. Był jednym z inicjatorów, a następnie działaczem oddz. garwolińskiego Lud. Tow. Nauk.-Kulturalnego, wieloletnim czł. zarządu i wiceprezesem tego oddziału, delegatem na zjazdy ogólnopolskie i cz. ogólnopolskiego zarządu Lud. Tow. Nauk.-Kulturalnego. Był jednym z autorów Zeszytów historycznych ziemi garwolińskiej. Uczestniczył w konferencji nauk w Kępie Celejowskiej w d. 15 VI 2003 r. zorganizowanej w 75 lecie ZMW RP i 70 rocznicę konferencji ideologiczno-programowej „Wici” i współautorem materiałów z tej konferencji. Był pomysłodawcą wydania wierszy Bronisława Majka, poety lud., żołnierza BCh.

Za swoje osiągnięcia P. był odznaczony złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Wincentego Witosa, srebrną odznaką Lud. Zespołów Sportowych. Żonaty z Krystyną Wojciechowską, mieli trzy c. i s. Zm. w d. 8 XII 2012 r. Został pochowany na cm. par. w Garwolinie.


In memoriam, Tadeusz Piesio (1937-2012)
, „Zeszyty historyczne ziemi garwolińskiej”, nr 20, Garwolin 2015, s. 182.; Arch. Lud. Tow. Nauk.-Kulturalnego Oddz. Garwolin, Sprawozdania z działalności Oddziału 2002-2012; Dokumenty i relacje ustne i pisemne rodziny Tadeusza Piesio z dnia 2 X 2022 r.


(autor Michał KALBARCZYK)