KLOS Wladyslaw

Ur. 21 VII 1895 r. w Krześlinie, s. rol. i leśnika Jana s. Antoniego i Agnieszki Rymarz (Rymuza) (1867) i Tekli z d. Dąbrowa c. Jana i Elżbiety z Czarnockich (1922-1929 r.). W 1894 r. Jan ożenił się z Teklą Dąbrową i mieli dzieci: K. (1895-1943 r.), Antoni (1897 r.), Mateusz (1900 r.), Zuzanna (1901-1908 r.), Janina (1905 r.), Henryk (1906-1908 r.), Marianna (ur. 1908 r.) - w 1929 r. wyszła za mąż za Henryka Barana, Eugenia (ur. 1912 r.) – w 1937 r. wyszła za mąż w W. za Adama Krauze, Zofia (1919-1921 r.). Kpr. Antoni Kłoś uczestnik walk o odzyskanie niepodległości, służył w POW, a potem w 22 pp, odznaczony Medalem Niepodległości w 1933 r. (adres na odznaczeniu Warszawa, Długa 29).

K. uk. szk. powsz. Od 10 XI 1916 r. pełnił służbę w POW a następnie został wcielony do 22 pp. Brał czynny udział w rozbrajaniu Niemców i w przeprowadzaniu mobilizacji POW. Jako żołnierz Dywizji Podl. przeszedł szlak bojowy: Brześć, Przemyśl, Gródek Jagielloński, Brzeżany, Tarnopol, Złoczów, Gołogóry, Zborów, Ostrożanka, Bójnowicze, Jedwabne, Łomża, Pułtusk i Ożorany. Po wyzwoleniu w st. starszego szeregowego przeszedł do rez., miał piekarnię w S. lub pracował jako piekarz.

Gdy wybuchła wojna rodzina przeprowadziła się z Krześlina do Mordów. W 1943 r. po ataku partyzanckim na magistrat, Niemcy podczas łapanki zatrzymali 16 mieszkańców okolicznych miejscowości i wywieźli do Obozu Zagłady w Treblince. Podczas walk o niepodległość Polski w 1920 r. K. stracił słuch, przez co w obozie nie słyszał poleceń obozowych nadzorców. Było to przyczyną częstego bicia. Po kilku tygodniach pobytu zm. z głodu i wycieńczenia. W 1943 r. z obozu w Treblince przyszła informacja do Rozalii Kłoś, że jej mąż zm. w obozie na serce. Na cm. par. w Mordach ma symboliczną tablicę na grobie, w którym została pochowana jego ż.

K. ożenił się z Rozalią Bartnik (14 I 1904 r. – 14 I 1996 r.), c. Piotra i Julianny Ostapiuk ze Stoku Ruskiego, par. Mordy. Mieli sześcioro dzieci, troje zm. w wieku dziecięcym, (Halina, Kazimiera, Krystyna), Mieczysław (1928-2022), Henryk (1930-2007), Maria (1937-).

W 1933 r. K. otrzymał Medal Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości, za pracę w POW, czynny udział w rozbrajaniu Niemców i przeprowadzaniu mobilizacji POW.


APS, Akta stanu cywilnego par. rzymskokatolickiej w Suchożebrach pow. S., zespół 228, sygn. 52, 79, 80, 82, 85, 86, 90, 91, 92, 94, 98, 105; Akta stanu cywilnego Par. Rzymskokatolickiej w Krześlinie pow. S., zespół 1916, sygn. 1, 2, 3; Akta metrykalne par. rzymskokatolickiej w Mordach pow. S., zespół 195, sygn. 175; CAW, Wojsk. Biuro Historyczne im. Gen. Broni Kazimierza Sosnkowskiego, skan 77, 78, 87, 88; Monitor Polski Nr 102 poz. 123 str. 2, z 4 maja 1933 r.; Informacje pozyskane podczas rozmowy w dniu 7 V 2022 r. w Mordach z córką Władysława Kłoś - emerytowaną nauczycielką Marią Marciniak.


(autor Anna KŁOŚ)