JUCISKI Melchior

J. ur. 6 I 1877 r., został wyświęcony w 1900 r. W 1902 r. został wikariuszem par. pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie. W 1905 r. J. był prefektem gim. w S. Jako duszpasterz przyjeżdżał do kaplicy drewnianej w Krzesku aby odprawiać msze święte. Posługa duszpasterska J. trwała do 5 IX 1908 r. Od 1910 r. sprawował funkcję administrator par. w Hrubieszowie w kościele pw. św. Mikołaja, a nast. był jej prob.

W okresie okupacji austro-węgierskiej J. podpisał się pod uchwałą z 5 XII 1916 r. zebrania ogólnego Komitetu Ratunkowego Obwodu Hrubieszowskiego dotyczącą natychmiastowego zniesienia granic okupacji i cenzury. W 1917 r. założył w Hrubieszowie gim. męskie, które uzyskało koncesję I VII 1918 r. Wówczas został pierwszym jej dyr. Również w 1918 r. J. został wybrany do sejmiku pow. jako przedstawiciel m. Hrubieszów. Był czł. wydziału pow. tego sejmiku oraz pierwszym starostą pow. hrubieszowskiego. W 1919 r. otrzymał godność Kanonika Kapituły Kolegiaty Zamojskiej a w 1925 r. został Honorowym Obywatelem M. Hrubieszów. J. otrzymał godność Tajnego Szambelana jego Świątobliwości, był dwukrotnie odznaczony złotym Krzyżem Zasługi.

Zm. 4 X 1949 r. Mszę św. celebrował 7 X i prowadził kondukt pogrzebowy bp lubelski Piotr Kałwa z udziałem 30 kapłanów. J. został pochowany na cm. w Hrubieszowie.


100-lecie Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku
, zebrał i oprac. J. Aleksandrowicz, Krzesk-Królowa Niwa 2014, s. 38; Monografia rzymskokatolickiej parafii św. Mikołaja w Grabowcu 02.02. 1934-2018, oprac. R. Kulik, H. Kulik, Tom II, księża parafii, b.d. i m.w., s. 191-192; www.borsukiewicz.hrubieszow.info [dostęp 12.10.2022].


(autor Wiesław CHARCZUK)