Ur. 12 IV 1791, c. Juliusza Teodora Lorentza i Krystyny Joanny z domu Lang, była żoną Ludwika Hirschmanna, z którym miała 7 dzieci: Joannę, Franciszkę, Szarlottę, Augusta, Fryderyka, Antonię, Teodorę, Karolinę, Ernestynę i Karola.

Elżbieta i Ludwik H. byli poddanymi pruskimi. Hirschmannowie byli rodziną warszawskich fabrykantów. Zajmowali się przede wszystkim chemią gospodarczą. W W. prowadzili fabryki (przy ul. Solec i na Tarchominie), w których produkowano płyny chemiczne, farby, kwas siarkowy, kwas solny, kwas saletrowy, chlorki, siarczany, ocet winny.

W Sokołowie Podl. rodzina Hirschmannów pojawiła się w związku z nabyciem dóbr sokołowskich wraz z Ząbkowem i Orzeszówką. Kontrakt między H. i Sewerynem Kobylińskim został zawarty 10 XI 1843. W celu uruchomienia cukrowni H. założyła w 1845 r. spółkę. W jej skład weszli: jej syn August, Leon Hirschendorff, Aleksander Rawicz, Mikołaj Guttman, Stanisław Jacobi. Umowa z 2 XI 1845 oficjalnie powołała Fabrykę Cukru z Buraków i Rafinerię na wydzielonych gruntach maj. Przeździatka. H. odstąpiła na potrzeby cukrowni część swoich gruntów. Zobowiązała się również dostarczyć materiały budowlane po niższych cenach, bezpłatnie udostępniła zasoby gliny i piasku. H. obiecała ponadto zapewnić potrzebną liczbę robotników. Aby zaopatrzyć fabrykę w surowiec przeznaczyła 300 mórg pod uprawę buraków. Osadę przyfabryczną nazwano od jej imienia Elżbietowem. Cukrownia rozpoczęła pracę w 1846 r. i przez kilka l. była największym takim zakładem na terenie Król. Pol.

H. zm. 29 III 1849 w W., została pochowana na Cm. Ewangelicko-Augsburskim. Cukrownią zajął się s. H. – August.Taryfa domów miasta Warszawy ułożona porządkiem NN. hipotecznych z oznaczeniem cyrkułów ulic i nowych numerów policyjnych 1873 r. - dla 2920b - Hirschmann i Kijewski (dokument w posiadaniu rodziny A. Milewski); Pietruszyński J. Dzieje Zakładów Przemysłowych Tow. Akcyjnego Kijewski, Scholtze i Ska w Warszawie 1822-1922, Warszawa 1923 r.; Sokołów Podl. Dzieje miasta i okolic, pod red. G. Ryżewskiego, Białystok – Sokołów Podl. 2006, s. 378-80, 382, 390, 425, 718; Szulińska M., Ościłowski J., Popławska-Bukało E., Laskowska-Adamowicz M., Świątkowski M., Marconi-Betka A., Dzieje i opis wartości kulturowych Sokołowa Podl. Opracowanie dokumentacyjne, Sokołów Podl. 2005, s. 93; APS, Hipoteka Siedlecka, sygn. 117, 1906; APS, Hipoteka w Sokołowie, sygn. 146; Akty narodzin, chrztów, małżeństwa i zgonów (w posiadaniu rodziny A. Milewski).(autor Małgorzata IWAŃSKA)* Korekta biogramu na podstawie nowych informacji od potomka Elżbiety - Andrzeja Milewskiego