Blociszewski nowe

Ur. 30 VI 1906 w Strzyżewie k. Łukowa, s. Kazimierza i Zofii z d. Zielińskich. Ziemianin, właściciel majątku Strzyżew. Uk. gim. w S. i 2-letnią Wyższą Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie; absolutorium uzyskał w VI 1929. Wkrótce potem powołany do wojska. 30 VI 1930 uk. z wynikiem bardzo dobrym 10-miesięczy kurs w SPP nr 5 w Kr.; został awansowany do stopnia kpr. pchor. rez. W opinii służbowej z dn. 29 VI 1930 sporządzonej przez d-cę komp. pchor. kpt. Piotrowskiego, scharakteryzowany został jako: „Zrównoważony, prawy, pogodnego usposobienia. Bystry, energiczny, chociaż mniej pilny. Koleżeński i bardzo lubiany. Ambitny i ideowy, silny i wytrzymały. Obecnie nadaje się na dowódcę drużyny”.

W l. 30. czterokrotnie powoływany na kilkutygodniowe ćwiczenia: w 1932 i 1933 do 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku, w 1935 i do 35.pp w Brześciu. Zachowane po tych ćwiczeniach opinie służbowe dostarczają wiadomości, że decyzje podejmował prawidłowo, był pracowity, rzetelnie wypełniał powierzone mu obowiązki. Jego silnym atutem były zalety umysłu, dojrzałość życiowa oraz rzeczowe sprawiedliwe traktowanie podwładnych. Po drugich ćwiczeniach, na wniosek komisji pod przewodnictwem d-cy 3 pp, płk. Karola Romana Zagórskiego, z d. 1 I 1934 został mianowany ppor. w korpusie osobowym oficerów piechoty.
Po 17 IX 1939 dostał się do niewoli radzieckiej. Przebywał w obozie jenieckim NKWD zorganizowanym w Kozielsku. Jak wynika z notatek wydobytych w 1943 w Lesie Katyńskim sporządzonych przez ppor. rez. Mariana Babuchowskiego do Kozielska przybył w grupie tzw. „V SETKA”, na której figuruje pod nr. 90.

Por. rez. B. figuruje na Liście Wywózkowej NKWD 042/2 z 2 IV 1940 przekazanych do dyspozycji smoleńskiego NKWD, wywieziony na uroczysko Kozie Góry i tam rozstrzelany. Podczas ekshumacji przeprowadzonej w 1943 w Lesie Katyńskim zidentyfikowany pod nr. 2691; ekshumowany z dołu śmierci do mogiły bratniej, prawdopodobnie nr 4.
Na Starych Powązkach pod nr. 246/2/19 znajduje się symboliczny grób por. Lucjana B.
 

Katyń. Księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego
, W. 2000; Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, wstęp i oprac. A.L. Szcześniak, W. 1989; Kozielsk w dołach Katynia. Dzienniki Kozielskie, red. Z.A.J. Peszkowski, S.Z.M. Zdrojewski, Pelplin-Łódź-Orchard Lake 2003; Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej, oprac. A. Moszyński, W. 1989; Moszczyński A., Lista katyńska, W. 1989; Podlasiacy w Katyniu, red. nauk. P. Matusak, S. 1996; Pro Memoria „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1993, nr 2, s. 336; Rozstrzelani w Katyniu. Alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich, pod. red. M. Skrzyńskiej-Pławińskiej, W. 1995, Indeks represjonowanych. Rozstrzelani w Katyniu, red. i koordynacja M. Skrzyńska-Pławińska, t. I, W. 1995; Tucholski J., Mord w Katyniu, W. 1991; fot. [http://www.sejm-wielki.pl/album.php?b=katyn.2457&obrazek=4dd6a220c4097021bb40dc678426370c; dostęp 29.04.2021].


(autor Maryla FAŁDOWSKA)