POSTOLKO vel POSTOLKA Tomasz


Ur. 30 IX 1909 w Woronówce w gub. woroneskiej, s. Bronisława i Marii z domu Dine. Jego ojciec, pracownik cukrowni, zginął tragicznie podczas pracy. Z Sokołowem Podl. związany poprzez naukę w Gim. Humanistycznym im. H. Sienkiewicza Księży Salezjanów oraz przynależność do drużyny harcerskiej.

Po ukończeniu szk. i zdaniu w VI 1929 egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Wydz. Mat.-Przyr. UW, uzyskując dyplom magisterski prawdopodobnie we IX 1937. Następnie rozpoczął pracę w Urzędzie Skarbowym w W. Odbył przeszkolenie w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie (1 X 1930-1 VI 1931) kończąc je z lokatą 29 na 145 słuchaczy, wynikiem dobrym i st. plutonowego pchor. Skierowany do 1 pp Legionów. Mianowany ppor. Rezerwy ze starszeństwem od 1 I 1933. W zachowanej opiniio ppor. P. z 5 VI 1934, sporządzonej przez przełożonego mjr. Aleksandra Chorolskiego, czytamy: „Indywidualność silna, energiczny. Charakter wyrobiony i ustalony dodatnio, obowiązkowy, pilny i pracowity. Służbę wojskową traktuje ideowo. Stosunek do władzy wojskowej b. dobry. Wytrzymały fizycznie, wysportowany, ruchliwy, abstynent. Inteligentny. Zdolność dowodzenia dobra. Fachowo i taktycznie wyszkolony dobrze”.

Brał udział w kampanii wrześniowej, aresztowany przez władze sowieckie w Łucku, woj. wołyńskie. Jeniec obozu w Szepietówce, następnie Kozielska. Z obozu przysłał co najmniej 3 listy do narzeczonej Zofii Drzewiczeskiej i stryjecznego brata Ludwika w Sokołowie Podl. Wywieziony z obozu 27 IV 1940 i zamordowany strzałem w tył głowy w Katyniu. Podczas ekshumacji zidentyfikowany pod nr. 329. Przy zwłokach znaleziono m.in. dowód osobisty, pocztówkę i wizytówkę. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 439 z 5 X 2007 pośmiertnie awansowany na st. por. WP.

 

„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1994, nr 1-2 s. 332-33 – biogram autorstwa J. Kińskiego; Tucholski J., Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Lista ofiar, W. 1991, s. 195, 708; Zadrożny T., Sokołowiacy zaginieni i zamordowani w Rosji sowieckiej w 1940 r., Sokołów Podl. 1992, s. 34; Indeks Represjonowanych, t. I, Rozstrzelani w Katyniu. Alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich, pod red. M. Skrzyńskiej-Pławińskiej, W. 1995, s. 192; Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, oprac. zespół pod kierunkiem M. Tarczyńskiego, W. 2000, s. 500; Fot. ze zbiorów Muzeum Katyńskiego w W.

(autor Jacek ODZIEMCZYK)