Ur. 24 XII 1878 we wsi Żeliszew (gub. siedlecka) w rodzinie pol. chłopa. Od 1891 r. mieszkał w W. i uczył się na kucharza w restauracji „Wróbel”. W 1899 r. został wcielony do armii carskiej i służył w Uzurgen na Kaukazie, w 1900 r. przeniesiony do służby na Dalekim Wschodzie i do 1906 r. służył jako kucharz w Chabarowsku. Zdemobilizowany z wojska w 1906 r. przebywał w Chabarowsku, gdzie mieszkał do 1914 r. i pracował jako kucharz w różnych restauracjach. W 1914 r. został ponownie powołany do wojska i wysłany do służby w mieście Dwińsk, następnie w 1916 r. przeniesiony do Witebska, gdzie służył również jako kucharz wojsk. Tam się ożenił się z Agafią Fiodorowną Pleszkową, rodem z Witebska. W 1917 r., po demobilizacji z wojska, udał się do Chabarowska, gdzie pracował w swojej specjalności w różnych stołówkach w mieście, w l. 1925-32 jako sprzedawca w Centrospirt (Centralna agencja sprzedaży spirytusu).


W 1932 r. wydalono go administracyjnie do Tomska. Mieszkając w Tomsku pracował jako kucharz w gm. robotniczej im. Żukowskiego, w l. 1934-36 w jadalni uniw., w 1936 r. w restauracji na stacji kolejowej. W 1937 r. dostał pracę kucharza w sklepie „Gastronom” (sklep spoż.).

Aresztowany 3 X 1937. Podczas przesłuchania zeznał, że ma krewnych w Polsce braci Kazimierza i Jana, siostry Helenę, Annę i Katarzynę, z którymi związek został zerwany przed 1925 r. 14 XII 1937 skazano go na karę śmierci na podstawie art. 58-2-10-11 kk Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej, jako należącego do POW. Rozstrzelano go 23 XII 1937. W rodzinie było dwoje dzieci: s. Grzegorz (zm. w wieku niemowlęcym) i c. Walentyna, ur. w 1919 r. w Chabarowsku.

 

Жертвы политического террора в СССР. Электронная база данных; личный архив Э.Н. Страшковой (Клявиной) – Ofiary terroru politycznego w ZSRR. Baza elektroniczna danych: archiwum osobowe J.N. Straszkowej (Klawilnej).

(autor Sergiusz LEOŃCZYK)