MALINOWSKI Mikoaj


Ur. 15 VII 1914 w Słobódce na Podolu, s. Józefa i Michaliny z Janczewskich. Był absolwentem Państw. Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Juliusza Słowackiego w L., które ukończył w 1934 r. Jako naucz. pracował krótko w Węgrowie, następnie w Skibniewie pow. sokołowski. Mieszkaniec Sokołowa Podl. Rozpoczął studia (jako ekstern) na KUL.

W 1937 r. ożenił się z Krystyną Dziwelą. Zaliczył również dywizyjny kurs podchorążych rezerwy przy 13 Dywizji Piechoty w Równem. Awansowany na st. ppor. rezerwy ze starszeństwem od 1 I 1938. Brat Władysława. Latem 1939 r. zmobilizowany w szeregi 24 pp w Łucku. Wg relacji rodzinnych, podczas kampanii wrześniowej walczył pod Kockiem, ranny, przedarł się z powrotem do Łucka, gdzie został aresztowany. Jeniec Kozielska, z obozu do żony dotarła jedna kartka pocztowa. Wywieziony transportem z 17 IV 1940 i zamordowany w Katyniu. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 439 z 5 X 2007 pośmiertnie awansowany na stopień por. WP.

 

Tucholski J., Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Lista ofiar, W. 1991, s. 688; Indeks Represjonowanych, t. I, Rozstrzelani w Katyniu. Alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich, pod red. M. Skrzyńskiej-Pławińskiej, W. 1995, s. 148; Boruta T., Garbaczewski J., Lista Podlasiaków-więźniów obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, w: Podlasiacy w Katyniu, pod red. P. Matusaka, S. 1996, s. 82; Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, oprac. zespół pod kierunkiem M. Tarczyńskiego, W. 2000, s. 375; Rybka R., Stepan K., Awanse oficerskie w WP 1935-39, Kr. 2003, s. 243; Garbaczewski J., Siedlczanie i Podlasiacy zamordowani w Katyniu, Charkowie i Twerze, S. 2009, s. 30; Materiały i fot. udostępnione przez Jana Malinowskiego, syna Władysława.

(autor Jacek ODZIEMCZYK)