Ur. się ok. 1857 r., syn Jana. Pochodził z mieszczan gub. siedleckiej. W 1882 r., po ukończeniu Cesarskiego Uniw. w Moskwie i otrzymaniu tytułu dr. medycyny, został skierowany do pracy na Syberię. Otrzymał posadę lekarza miejskiego w Kuźniecku. W 1883 r. był nieżonaty, wyznania prawosławnego.

 

ГАТО.Ф.3.Оп.2. Д.2025.Л.106-107(формуляр) – Państw. Arch. Obwodu Tomskiego (GA-TO), Zespół 3, Inwentarz 2, Volumin 2025, k. 106-107 (formularz).

(autor Sergiusz LEOŃCZYK)